ERP за търговия на едро

За търговците на едро

Предизвикателства в търговията на едро

Ако срещате някои от изброените проблеми, вероятно вече сами сте се убедили, че бизнесът ви има нужда от ERP. От веригата за доставки до успешната дистрибуция, ето кои са най-честите затруднения:

Неефективно управление на инвентара

Търговията на едро е изправена пред две крайности – недостиг или изобилие от стоки. При недостиг се търси алтернатива от външен доставчик и има забявания, а при презапасяване с големи количества в склада следват финансови загуби.

Ценови взаимотношения с клиентите

В търговията на едро ценоразписът не е фиксиран и може да е различен за всеки клиент. Влияе се от фактори като количество, срокове и договорка. Важно е да могат да се взимат бързи и навременни решения за ценообразуване.

Трудности при измерването на рентабилността на продуктите

В търговия на едро понякога е много трудно да се измери рентабилността на даден продукт. Има разходи, които не са видими в ежедневието. Например – разходите за работна ръка за преместване на инвентара, разходите за съхранение, доставка и транспортни разходи и т.н.

Несъответствие в срока и изискванията на клиенти и доставчици

Често се случва да има забавяне при клиентските поръчки и несъответствие в изискванията между клиентите и доставчиците, което създава проблем. Този казус се задълбочава, когато поръчките са десетки или стотици всеки ден.

Създаден за търговци

Защо ERP Premier е правилният избор?

Търговията на едро крие своите предизвикателства и за да се развива бизнеса в този сектор, той има нужда от инструмент, който автоматизира голяма част от процесите и прилага глобален контрол.

ERP Premier за търговците на едро

Управление на служителите

Имате пълен контрол над правата на достъп, информацията, която е достъпна и възможностите за действие на всеки един от служителите.

Подобрено управление на инвентара

Наличностите са гръбнакът на индустрията за дистрибуция и търговия на едро. Наличността в склада винаги трябва да е точна, за да може да я предоставите на клиентите си, когато имат нужда от нея. Само с един клик можете да проследите какъв брой артикули имате в склада, както и партидите към него. Имате възможност да проследите и срокове на годност.

Управление на разходите

Premier ви позволява да рационализирате финансовите операции и да получите точна информация за ефективността на вашия бизнес.

Управление на поръчките на клиенти

С Premier ще подобрите обслужването на клиентите си с точни и навременни доставки, както и конкурентни и актуални цени.

Управление на веригата за доставки

Ефективно управление и възможност за подсигуряване на вашия бизнес с договори за доставка, както и запитвания и отговори към доставчиците с които работите. Пълна следа и история за проведена кореспонденция и др.

Управление на документи

С един клик имате достъп до фактури, касови отчети, декларации и др. - Premier ви позволява да бъдете ефективни, точни и организирани, спестявайки ви време, прекарано в обединяване на файлове от различни системи.

blank

ERP Premier може да бъде интегриран с онлайн магазини създадени на популярни платформи и такива, които са създадени от други фирми.

Възможна е и интеграция с други платформи или конфигуратори, които не са изцяло ecommerce.

Знаем какво точно ви е необходимо

Обединили сме най-добрите практики
на нашите клиенти

Заложените функционалности в Premier са специално разработени за българския пазар и се базират на дългогодишния ни опит с нашите клиенти.

Прогнози за продажби

Прогнозирате продажбите си за годината по месеци със печалбите към тях

Резервация на стока

Можете да резервирате стоки, с които не разполагате към момента на поръчка и да гарантирате правилното им разпределение по поръчки, когато ги доставите

Запитвания от клиенти

Бърз отговар на запитвания от клиенти за артикулите, които ги интересува, като имате възможност да добавите оферта към тях

Бързи продажби

Опростено създаване на продажби с няколко клика, за моментите, когато времето е от значение

Прехвърляния от много складове

Имате възможност да управлявате всичките си складове и лесно да прехвърляте стоки както и да организирате транспорт

Справки в реално време

Наличност по поръчки, артикули по доставка и друга ключова информация, с която разполагате във всеки момент

Проектиране на системата

Това е първият и фундаментален етап от успешното имплементиране на ERP Premier във вашето предприятие, който може да се раздели на 2 етапа:

  1. Подготовка от страна на клиента – описание на специфичните бизнес процеси,текуща  структура на фирмата и проблеми, които търсят решение (ако има такива)
  2. Изготвяне на техническо задание – важна стъпка, изпълнява се съвместно на няколко подетапа; от нея зависят поставените срокове и спазването им
ERP за търговия на едро

През цялото време провеждаме тестове в реално време и отстраняваме всички новопоявили се нередности и грешки.

Внедряването приключва тогава, когато служителите са добре обучени и поддръжката може да продължи дистанционно.

Всеки бизнес е различен. Нашата цел е да предоставим най-доброто решение, което е пригодено към бизнес процесите ви, а не универсален продукт, към който вие да се нагодите.

Затова, независимо дали избирате готово решение от Premier или разработваме съвсем нови функционалности, проектирането е задължителен етап.

Внедряване

Внедряването започва с имплементация. С други думи инсталиране на софтуера в реална среда и реална база данни. Конфигуриране на персоналните настройки на всеки потребител (една от възможностите на Premier е всеки потребител да променя вида на таблици, форми, шрифтове и др. по личните си предпочитания).

Следващият етап е обучението. Извършва се изцяло от нашия екип, който проследява правилното изпълнение на ежедневните задачи на служителите, пояснява неясни казуси и дава насоки за бърза работа със софтуера. Този процес е с относителна продължителност и в последствие е част от ежедневната поддръжка.

Поддръжка

Софтуерната поддръжка при нас е задължителна, а не въпрос на избор. Причината за това е, че в процеса на работа възникват въпроси, промени, грешки по въведените данни и идеи за подобряване на функционалността.

В допълнение, поддръжаме системите на нашите клиенти винаги актуализирани и в крак с най-новите изисквания и стандарти. Всичко това е част от нашата стандартна месечна поддръжка.

За повече подробности какво включва поддръжката, вижте тук

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват да издигнете бизнеса си.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank