Skip to content

.често задавани въпроси.

ERP (Enterprise Resource Planning) е богато и унифицирано софтуерно решение, което обхваща всички аспекти от работата на един бизнес- анализ, планиране, изпълнение, счетоводство, търговия, справки, контрол и др.

Първоначално ERP софтуерът е възникнал като отделни модули, писани от различни компании за нуждите на разрастващите се фирми, но рисковете, които крие това са свързани с интеграцията на тези модули и техните различия.

В наши дни ERP е единна и унифицирана система, която е неизменна част от съвременния бизнес. Тя предоставя огромно разнообразие от функционалности, които да увеличат приходите, намалят разходите, оптимизират работния процес и осигурят пълен контрол над големи и сложни организации.

С появата на нуждата от ERP на българския пазар, ние започнахме разработката на ERP Premier през 1996г. Днес ERP Premier е иновативно, гъвкаво и мощно решение, чиято разработка е напълно съобразена (не просто адаптирана) с нуждите на българския бизнес. Реализирана е на най-съвременната платформа от утвърдения световен лидер Microsoft  – Microsoft .NET Framework и може да бъде базирана както локално, така и в облак (OneCloud™), гарантирайки бързодействие и сигурност. Огромно предимство е нейната универсалност и възможност за персонализация – получавате строго индивидуален продукт, готов да работи съобразно особеностите на вашия бизнес.

CRM (Customer Relationship Management) или управление на отношенията с клиенти е софтуерно решение, често предлагано като услуга, което позволява на дружеството да взаимодейства с налични и потенциални клиенти. По-конкретно CRM системата управлява лични данни, продажби, история на всички свързани с клиентите процеси и др.. По този начин се осъществява контрола над големи организации и се следи в реално време за нови възможности като евентуални продажби, които възникват в процеса на работа, за да сте сигурни, че няма да изпуснете нито една възможност.

CRM е идеология, която се фокусира върху човешкия фактор и по-точно отношенията между хора, независимо дали става дума за клиент, потребител на услуги, партньор или търговец. Основна цел е да се изгради и поддържа силна връзка с клиентите и това да доведе до повишаване на печалбите на бизнеса.

Premier CRM е мощен софтуерен инструмент, който създадохме с идеята да ви осигурим всичко това.

 Някои от основните характеристики на Premier CRM са следните:

 • Синхронизиране на контакти, дейности и имейл съобщения
 • Управление на ежедневни задачи като телефонни обаждания, срещи и имейли
 • Анализ на препоръки и превръщането им във възможности за продажби
 • Управление на възможностите за осъществяване на сделка
 • Подробен мониторинг на дейностите на търговците
 • Създаване на въпросници и анализи на отговорите
 • История на комуникацията с клиенти в подробности независимо от типа (телефон, имейл, SMS и др.)
 • История и анализ на ценовите предложения и създаване на нови въз основа на предходните
 • Персонализация на начините за наблюдение и използване на всички данни за управление, на възможностите за продажби (етапи на продажби, конкуренция, препоръки, партньори, участници, прогнозно време и приходи, ниво на успех и др.)

Още преди да сте пристъпили към избора на ERP система трябва да си отговорите на въпроса „Необходима ли ми е ERP система?“. Често пъти в практиката се стига до извода, че частно решение ( модул на ERP ) е по-подходящият и бюджетен избор за малка фирма с по-малко работни места, докато цялостна ERP система не оправдава инвестицията откъм финанси и време.

За да ви помогнем да си отговорите на този важен въпрос ще опишем кога се появява необходимостта от ERP система.

Ще започнем с уточнението на няколко важни понятия свързани с основните принципи на ERP системите:

 • Планиране – дейност по подготовка на всички отдели и ресурси на фирмата за изпълнение на предстоящи ангажименти / поръчки. Това ще ви отговори на въпросите дали дадена поръчка може да се осъществи, ако не какви ресурси трябва да се осигурят и колко време ще ни е необходимо. Всичко това се базира на сложни алгоритми заложени в ERP софтуера, които позволяват лесно да се актуализира планът при постъпване на нова информация.

Например, когато имате поръчка от клиент, планирането ще ви даде нужната информация, за да организирате подготовката и синхронизацията между отделите на фирмата така, че да се спазят уговорените срокове.

 • Прогнозиране – дейност, която има за цел да даде максимално точна представа („поглед в бъдещето“) за бъдещи събития / продажби / нужди / натовареност / възможности и т.н.. Планиране се извършва съобразно с резултатите от прогнозирането.

Това са функционалностите, които са способни да оптимизират драстично работата в предприятието ви, ако се използват разумно.

Кога НЕ е необходима?

Трябва да се убедите, че фирмата ви разполага с всичко необходимо, за да се нарече готова за внедряването на ERP система. Необходимо условие е всички дейности, които искате да се включват като функционалност да са вече съществуващи и работещи, а не тепърва да бъдат създадени. ERP софтуерът ще оптимизира, подобри и усъвършенства тези процеси, ще добави нови възможности за анализиране, планиране и прогнозиране на база на връзки и зависимости между тях.
От казаното по-горе вече се досещате, че отговорността по успешното изграждане и внедряване на цялостна информационна система е както на разработващата го фирма, така и на ръководството на вашето предприятие. Необходимо е да отделите достатъчно време, за да обмислите внимателно подробностите около това как подобен софтуер би могъл да ви бъде полезен и дали сте готови да направите тази немалка инвестиция. Ако се затруднявате, винаги можете да уговорите среща с нас, където да зададете всички въпроси, които ви притесняват.

Практиката показва, че за да има смисъл внедряването и е необходимо предприятието да е по-голямо от един приблизителен минимум на работни места. Ако сте малка фирма, в която стоковото, ресурсното и финансовото планиране все още е изключително просто и се прави наум, управлението и контрола стават вербално, а анализ почти не се прави или за анализа са достатъчни историческите справки от текущата складова програма,  ERP системата не е подходящо решение за вас.

Кога е необходима?

Ако процесите около планирането, анализите, управлението, синхронизацията и управлението станат толкова трудни, че изискват страшно много време да бъдат изпълнени, то тогава бизнесът ви е „узрял“ за ERP система и тя е жизнено важна за бъдещото ви развитие. Намирате се във фаза, в която внедряването на ERP софтуер ще улесни цялостно работния процес, ще повиши качеството му, скоростта на изпълнение, ще оптимизира ресурсите, ще ви позволи да управлявате с лекота, оставяйки ви свободно време, в което да се фокусирате върху нови идеи, като цяло ще увеличи приходите и намали загубите ви. Независими от растежа на бизнеса ви, ERP Premier системата веднъж внедрена и заработила има възможност за лесно и безпроблемно надграждане, така, че да не ви се налага да преминавате през тежка финансова инвестиция отново при нужда от нови функционалности и възможности.

ERP системата дава огромно конкурентно предимство. Ако разполагате с такава система ще успявате да спазвате ангажиментите си в срок, качествено и коректно и това ви прави предпочитан партньор. Понякога дори някои фирми поставят изрично изискване към партньорите си да имат внедрена ERP система.

Ако няма ERP система в една по-голяма (или малка, но растяща) фирма това означава почти винаги припряно хаотично действие, липса на състоятелна и навременна информация, слаб или липсващ контрол и синхрон, трудно и понякога невъзможно адаптиране към евентуална промяна във външни фактори и т.н. Ако това описание ви е познато, значи вероятно ви е време да инвестирате в ERP система.

ERP Premier е ERP система от висок клас, която е призната от десетки големи български компании и покрива всички аспекти на един бизнес – продажби на дребно, продажби на едро, всякакъв вид търговия, дистрибуция, производство, финанси и счетоводство, отношения с клиенти, анализи, планиране.

Като продукт, предимствата на ERP Premier са много. Изразяват се в неговата универсалност и възможност за персонализация според конкретиката на бранша, разработката му с модерни платформи и технологии (.NET Framework – бърза и актуална платформа на Microsoft, MS SQL – база от данни с максимална защита), специалната му разработка за нуждите на българския пазар и неговите огромни възможности.

Когато планирате инвестиция в подобен скъп и комплексен софтуер трябва да вземете в предвид и други фактори, свързани с услуги покрай самия продукт.
Trierra Soft е със 17-годишен опит във внедряването и поддръжката на ERP Premier и неговите модули. Тези 2 фактора (внедряване и поддръжка) са не по-малко важни при избора на програмно осигуряване от такъв мащаб. Качественото внедряване в най-кратки срокове е наш приоритет, за да сме сигурни, че ще започнете работа с новата система възможно най-скоро, а ако в процеса на експлоатация на софтуера се сблъскате с трудности или имате въпроси, винаги можете да разчитате на нашия „Отдел Поддръжка“.

За разлика от складово-счетоводните програми, ERP системите обхващат цялата дейност на предприятието, имат управленски функции и „планират“ вместо вас, отговаряйки на въпроси свързани с това какво ще се случи занапред, какви биха били последствията от предприемането на дадени действия и как да се оптимизират дори елементарни фирмени процеси.

При работа със счетоводна програма се изисква обслужване от квалифицирани счетоводители за въвеждането и обработката на най-обикновени документи. Поради тази си особеност счетоводните програми на практика е изключително трудно да прескочат ограниченията си, за да прераснат в унифициран, лесен и удобен за работа софтуер и да се използват от всички останали отдели на фирмата. Този вид софтуери е предназначен да дава отчети, както и да ги обработва, но само на база вече случили се събития.

ERP системата дава огромно конкурентно предимство. Фирмите разполагащи с ERP изпълняват ангажиментите си в срок, качествено и коректно и това ги прави предпочитан партньор. Понякога дори някои фирми поставят изрично изискване към партньорите си да имат внедрена ERP система.

Ако процесите около планиране, анализиране, управлението, синхронизация и контрол станат толкова трудни, че отнемат страшно много време за изпълнение, то тогава бизнесът ви е „узрял“ за ERP система и тя е жизнено важна за бъдещото ви развитие. Намирате се във фаза в която внедряването на ERP софтуер ще облекчи цялостно работния процес, ще повиши качеството му, скоростта на изпълнение, ще оптимизира ресурсите, ще ви позволи да управлявате с лекота, оставяйки ви свободно време, в което да се фокусирате върху нови идеи, като цяло ще увеличи приходите и намали загубите ви. Независимо от растежа на бизнеса ви, ERP Premier системата веднъж внедрена и заработила има възможност за лесно и безпроблемно надграждане, така, че да не ви се налага да преминавате през тежка финансова инвестиция отново при нужда от нови функционалности и възможности.

Ако сте установили, че ERP софтуерът е скъп и ненужно сложен за вашите нужди, то тогава, подходящо решение би било да закупите само част от модулите му. Разработили сме продуктова гама на Premier (Premier Light – олекотена версия, подходяща за стартиращи предприятия, Premier Autoservice – разработена специално за нуждите на автосервизите, Premier Accountant Pro – разработена специално за счетоводни дейности, Premier Expert – складова програма). Ако не намирате вашия бранш сред изброените, съветваме да се свържете с нас и да уговорите среща с търговски представител.

Едно от най-големите предимства на ERP Premier е неговата универсалност, което означава, че можем да персонализираме всички функционалности и да ги да ги разработим индивидуално за нуждите на бранша, в който ще се използва.

ERP Premier е ERP система от висок клас, която е внедрена в десетки големи български компании от различни браншове и покрива всички аспекти на един бизнес – продажби на дребно, продажби на едро, всякакъв вид търговия, дистрибуция, производство, финанси и счетоводство, отношения с клиенти, анализи, планиране.

Разполагайки ERP Premier в облак OneCloud ще ви осигури спокойствие и безпрецедентно ниво на сигурност, наблюдение на мрежата, резервни копия и решения за възстановяване след бедствия. Не се изисква допълнителен хардуер, което е в полза на място, ресурси и време. Актуализациите се извършват ежедневно без дори да разбирате, така ще сте сигурни в актуалността на софтуера, който ползвате. Плащате точно колкото използвате без отрицателно въздействие върху ефективността, бързодействието и функционалността.

Базирайки ERP Premier в облак получавате пълна мобилност от всяка географска точка като лесно правите връзка с базата от данни от мобилно ви устройство или компютър. Така можете да се фокусирате изцяло върху управлението на бизнеса ви дори на път, без да се притеснявате, че нещо ще ви убегне.

Разполагайки ERP Premier в облак OneCloud ще ви осигури спокойствие и безпрецедентно ниво на сигурност, наблюдение на мрежата, резервни копия и решения за възстановяване след бедствия.

Разполагайки я в локален хардуер (сървър), ние се грижим за това базата ви от данни да има винаги актуално копие (backup) на няколко места, гарантирайки бързо възстановяване с минимални загуби при евентуален срив.