Основни възможности на ERP Premier

Функционалностите на ERP Premier са с неограничен потенциал, в зависимост от изискванията, които имате!

Подробно и в реално време

Управление на финансите

Елиминирайте грешките и вземете правилните решения като използвате мощни инструменти за рационализиране на финансовите операции. Автоматизирайте счетоводните задачи и банкирайте с ERP Premier®. Обединете финансовите дейности с други процеси, за да ускорите транзакциите и да подобрите паричния си поток.

Счетоводство

Автоматизирайте обработката на голяма част от счетоводните процеси като записи в дневника, вземания, задължения и др.

Контрол

Управлявайте паричните потоци, проследявайте фиксираните активи, наблюдавайте в реално време бюджетите и разходите по проекти лесно и ефективно.

Финансова отчетност и анализ

Създавайте стандартни или персонализирани отчети в реално време, с което ще подобрите процесите на бизнес планиране и одит.

Несравним поглед отгоре

Управление на клиенти и продажби

Управлявайте ефективно всички процеси по продажби и клиентски взаимоотношения от първата среща до окончателната продажба и поддръжката. Добийте поглед в реално време върху възможностите и клиентите си, така че да отговорите на нуждите им по най-добрия начин. 

Управление на продажби и бизнес възможности

Автоматизирайте обработката на голяма част от счетоводните процеси като записи в дневника, вземания, задължения и др.

Управление на клиенти

Управлявайте паричните потоци, проследявайте фиксираните активи, наблюдавайте в реално време бюджетите и разходите по проекти лесно и ефективно.

Анализ и доклади

Създавайте стандартни или персонализирани отчети в реално време, с което ще подобрите процесите на бизнес планиране и одит.

Мобилни продажби

Дайте нови възможности на своите служители, клиенти и доставчици с мобилно решение в реално време

анализи, отчети и 0% шанс за грешка

Управление на складове и контрол на инвентара

Анализирайте входящите и изходящи доставки, складовите наличности и местоположението на артикулите. Контролирайте в реално време състоянието на инвентара, отчети за наличностите и изменението на цените, оптимизирайте практиките за закупуване и контролирайте разходите.

Управление на доставките

Оптимизирайте процесите за възлагане на поръчки, като получавате възможност за създаване на добри приходи и управление на връщанията. Подобрете финансовия баланс, като сравнявате документи, преглеждате пълната история на всичките ви поръчки и лавирате с различни валути.

Управление и докладване на данни

Получавайте анализи на баланса по сметки и покупките, като същевременно извличате подробна информация за всички ключови фактори. Генерирайте отчети с данни и ги разглеждайте в удобни за вас форма и интерфейс, за да получите ясен поглед на най-важните процеси в бизнеса ви.

Складова и счетоводна интеграция

Синхронизирайте в реално време всички приходи от стоки и складови наличности, като ще облекчите значително успешното планиране на бъдещи покупки. Създаването на фактури за плащане на сметки от поръчка за доставка или получаване на стоки е автоматично и по-лесно от всякога.

Разплащане на задължения

Никога не изпускайте важни срокове и заздравете връзката между бизнесът ви и доставчиците. Обработвайте фактури, кредитни известия, анулирания и др.

BI от световен клас

Business Intelligence (BI)

Съхранявайте данни от множество източници, за да генерирате точни доклади в реално време, базирани на информация от целия работен цикъл на бизнеса ви с инструменти за анализ и отчитане.

Създаване на отчети и персонализиране

Осъществявайте достъп до данни от различни източници, създавайте нови отчети и персонализирайте съществуващите в динамични графики. Възползвайте се от пълния набор от справки като списъци, описи, наличности, обороти, доставки, продажби, вземания и задължения.

Подробен анализ

Анализирайте бизнеса си бързо и в задълбочена детайлност. Получавайте навременна и полезна информация свързана с управлението на продажбите, клиентската база и управлението на финансите.

Прогнозиране и справки

Намерете отговор на въпросите си задавайки предварително дефинирани параметри. Получавате ясен поглед върху паричния ви баланс и представянето на продажбите чрез анализи и предварително определени ключови показатели за ефективност.

гъвкавост за всички бизнеси

Специфични за индустрията възможности

Запознайте се с неограничените възможности на ERP Premier® да приспособява функционалностите си към конкретните нужди на вашия бранш.

Специфично производство

Открийте нови хоризонти за бизнеса си, оптимизирайки цялостно производствените процеси и намирайки нови клиенти. Намалете разходите по веригата за доставки, съкратете времето за реализиране на печалба, изградете ефективен работен цикъл.

Дистрибуция на едро и дребно

Планирайте успешно всички процеси по управлението на запаси и възможности за изпълнението на поръчки. Спазвайте ангажиментите си в срок, качествено и коректно, спечелвайки нови клиенти и доставчици.

Потребителски продукти и услуги

Възползвайте се от функционалности, които дават точна представа в реално време за потребителските стоки и продукти, които отговарят на нуждите на купувачите.

Готови ли сте да развиете бизнеса си?