ERP за малък и среден бизнес

Организацията ви става все по-трудна, дори невъзможна?
Време е за ERP.

Възможност за развитие

ERP система, която расте
заедно с бизнеса ви!

С Premier® вие плащате точно толкова, колкото ползвате и лесно можете да надградите във всеки един момент. 

С помощта на ERP ще:

Губите все по-малко време за ежедневните задачи.

Имате точни, ясни и оптимизирани бизнес процеси.

Следите и анализирате работата в реално време.

Имате достъп до задълбочени справки.

крачка пред конкуренцията

Какво предлага ERP Premier?

За разлика от повечето чуждестранни ERP системи, Premier® е достатъчно гъвкав да отговори на всички специфики на вашата компания. Независимо от размера на бизнеса, ние сме обособили модули, които да подхождат както ценово, така и като функционалност на конкретните ви потребности и възможности. Това позволява реализацията на Premier® да протича безпроблемно независимо от големината на фирмата.

Интуитивен интерфейс

ERP Premier® предоставя уникални възможности за персонализиране и нагаждане на работното ви пространство според личните ви предпочитания, за да се насладите на пълната му функционалност. С няколко клика ще можете да следите най-важните моменти и да реализирате идеите си безпрепятствено.

Възможност за развитие

ERP Premier® позволява интегрирането на нови функционалности с вече съществуващите до момента, за разлика от повечето софтуери, които имат своите функционални ограничения. Накратко, с Premier® вие плащате само за това, което ползвате и лесно можете да надградите във всеки един момент.

Конкурентност

Когато разполагате с такава система ще успявате да спазвате ангажиментите си в срок, качествено и коректно и това ви прави предпочитан партньор. Понякога дори някои фирми поставят изрично изискване към партньорите си да имат внедрена ERP система.

бъдете пред конкуренцията

Всички ресурси, необходими
за развитието на вашия бизнес

ERP Premier® е цялостно решение за планиране на сложни процеси, управление и контрол на бизнеса. Това, с което се отличава от повечето ERP системи, е специализираната му разработка предимно за българския пазар.

Да се подобри ефективността на бизнеса
17%
Да се улесни работата на служителите
14%
Да осигурите отчитане / спазване на нормативната уредба
14%
За по-добро интегриране на системите в различни местоположения
13%
За да се замени старата ERP система
9%
Желание за растеж и развитие на бизнеса
9%
По-добро обслужване на клиенти
8%
Да стандартизирате глобалните бизнес операции
6%
Да се спазят изисквания към организацията
5%
Редуциране на оборотния капитал
3%
Тъй като други компании имат ERP
2%

ERP системата е бизнес инструмент и трябва да се разглежда като средство за провеждане и изпълнение на бизнес процеси и транзакции. Тя няма присъща стойност; само стойността, която създава, като предоставя ползи на бизнес организацията.

Повишава се производителността на служителите. Ползите тук могат да бъдат реални, уверете се, че новата ви система ще доставя тези ползи, ако разчитате на тях.

Това със сигурност може да бъде добра полза, но се уверете, че всъщност можете да реализирате възвръщаемостта на инвестицията си.

Това би могло да е от голяма полза, ако сега имате различни системи или системи, които не са или не могат да бъдат интегрирани.

Това често се дава като причина за внедряване на нова система, но се уверете, че ще има смисъл от нова система и очакваната възвръщаемост на инвестицията е валидна и приемлива. Не прехвърляйте старите начини на работа в нова система. Само технологията няма да ви спаси; освен ако не сте обградени с обременяващи договори за поддръжка, липса на хардуер и / или ограничени ресурси за консултации / поддръжка, за да поддържате старата система работеща.

Почти винаги е по-малко болезнено да се въведе нова ERP система, когато организацията ви е по-малка, отколкото когато сте в голям ръст. Ако растежът е предвидим в близкото бъдеще, вземете решението сега и въведете нова система. Обучението и познанията, които получавате със системата, ще се отплащат добре в бъдеще.

Няма какво да се спомене тук. Това винаги води след себе си само позитиви.

Това може да бъде огромно предимство! ERP Premier® има езикови набори и локализации, които лесно могат да се пригодят да отговарят на текущите ви операции и бъдещи планове.

Когато дадена организация получава финансиране или е придобита от друга компания, тези ключови заинтересовани страни могат да изискват специфични счетоводни инструменти като ERP, за да стандартизират отчетността, да подобрят прозрачността и др.

Това е основна полза, ако новата система се използва правилно.

Това не е добра причина и вероятно е предпоставка за неуспех при внедряването на ERP.

разработен по световни стандарти

Всички модули в една интегрирана система.

ERP Premier® предоставя богата функционалност, пригодена към бизнес нуждите ви.

Ускорява транзакциите и  подобрява паричния поток.

Поглед в реално време върху възможностите и клиентите си.

Анализ на входящи и изходящи доставки, складови наличности и местоположение на артикулите.

Доклади в реално време, базирани на информация от целия работен цикъл на бизнеса ви.

Неограничени възможности на ERP Premier® да приспособява функционалностите си към конкретните нужди на вашия бранш.

Защо ERP Premier ?

ERP Premier® осигурява разнообразна функционалност, пригодена към бизнес нуждите ви.
С нея ще опростете процесите си, ускорите ежедневните си трансакции и ще подобрите финансите и обслужването на клиенти. Работете ефективно и се грижете клиентите да са доволни.

Намирате се във фаза в която внедряването на ERP софтуер ще облекчи цялостно работния процес, ще повиши качеството му и скоростта на изпълнение, ще оптимизира ресурсите, ще ви позволи да управлявате с лекота, оставяйки ви свободно време, в което да се фокусирате върху нови идеи. Като цяло ще увеличи приходите и намали загубите ви.

Независимо от скоростта с която расте бизнеса ви, ERP Premier® веднъж внедрен и заработил има възможност за лесно и безпроблемно надграждане, така, че да не се налага да преминете през тежка финансова инвестиция отново при нужда от нови функционалности и възможности. Намалете разходите по поддръжката на своя бизнес от финансите, снабдяването, инвентаризацията, продажбите и връзките с клиенти до управлението на проекти, операции и човешки ресурси!

Готови ли сте да развиете бизнеса си?