ERP за предприятия и холдинги

Всеки голям бизнес се нуждае от ERP. Важно е да се инвестира в правилното!

безграничен потенциал с ERP Premier

Готови ли сте за следващата стъпка?

Предприятие без ERP е като кола без километраж. Работите, но нямате конкретна представа в реално време какво се случва във всеки от отделите. Организацията е трудна и се допускат грешки поради липса на синхрон. Време е за мощен инструмент, който да позволи развитието на бизнеса ви.

Синхрон между отделите

Успехът на бизнеса ви е пряко зависим от синхронизацията на работния процес между отделните екипи. ERP Premier® дава на служителите ви инструментите, от които се нуждаят, за да осъществят връзка помежду си с лекота без усилия от ваша страна. От финанси и управление на системата за доставки до производство и оперативна работа – цялата необходима информация за вашите отдели е на разположение по всяко време и в реално време. Работата покрай сложни организации е значително облекчена като по този начин се елиминира рискът от загуби породени от липса на синхрон.

Опростени процеси

Част от развитието на бизнеса ви зависи от сложността на изпълняваните задачи. Колкото по-комплексни са те, толкова по-голяма е вероятността да възникнат проблеми. Улеснете служителите си като им позволите да работят по-интелигентно и бързо от всякога. Можете да създадете йерархия на потребителите с различни нива на достъп до данните, осигурявайки само и единствено информацията, която е необходима за всяка длъжност. Елиминирайте и автоматизирайте всички сложни процеси, подобрете планирането и изпълнението на ежедневните задачи със ERP Premier®.

всичко това и още много...

Интуитивен интерфейс

ERP Premier® предоставя уникални възможности за персонализиране и нагаждане на работното ви пространство според личните ви предпочитания, за да се насладите на пълната му функционалност. С няколко клика ще можете да следите най-важните моменти и да реализирате идеите си безпрепятствено.

Възможност за развитие

ERP Premier® позволява интегрирането на нови функционалности с вече съществуващите до момента, за разлика от повечето софтуери, които имат своите функционални ограничения. Накратко, с Premier® вие плащате само за това, което ползвате и лесно можете да надградите във всеки един момент.

Конкурентност

Когато разполагате с такава система ще успявате да спазвате ангажиментите си в срок, качествено и коректно и това ви прави предпочитан партньор. Понякога дори някои фирми поставят изрично изискване към партньорите си да имат внедрена ERP система.

ERP създадено по световни стандарти

Всички основни модули + възможност за допълнителни разработки

Premier® е гъвкава система, която позволява допълване на функционалността с персонални искания от клиента. Това е и основното ѝ предимство пред конкурентите.

Основните модули в ERP Premier® са:

Складова наличност / инвентар

Покупки

Продажби и маркетинг

Финанси и счетоводство

Човешки ресурси

CRM (управление на връзките с клиенти)

SCM (управление на веригата за доставки)

Производствени модули

Съвършена организация

ERP решението е безценно в управлението на веригата за доставки, тъй като позволяват на конкретните подразделения – закупуване, управление на доставчици, счетоводство, складиране и т.н. – да виждат едни и същи данни на едно и също място. В този случай базата данни на ERP-то ще бъде конфигурирана да се интегрира безпроблемно с решения като баркод скенери или външен счетоводен софтуер. Тази лекота на съхранение и достъп до данни е безценна, но изисква сериозна интеграция между ERP и различните бизнес системи. ERP Premier® с лекота отхвърля тези проблеми.

Несравнима гъвкавост

Живеем в непрекъснато променящ се свят, в който адаптивността е по-важна от всичко друго. Производствените предприятия трябва да гарантират, че са гъвкави, за да могат да реагират бързо на променящите се тенденции на пазара. Понякога това означава коренна промяна в структурата и бизнес процесите на фирмата. Важно е ERP системата, с която разполагат да предоставя такава възможност за пренастройка и то в най-кратки срокове. Тук ERP Premier® се показва в пълния си блясък. Структурата му е специално създадена под формата на модули, които могат да се променят поотделно, в кратък интервал от време, запазвайки безпроблемната интеграция с вече съществуващите. Това наричаме гъвкавост.

100% защита на данните

ERP в облак

Решение, което напоследък набира популярност е Cloud ERP или както още се среща – SaaS ERP (ERP софтуер като услуга).

ERP решенията в облака са по-достъпни и по-мобилни от традиционните им локални алтернативи. Компаниите могат да качват и получават достъп до данни в реално време чрез облака от всяко устройство с интернет връзка, което позволява по-голямо сътрудничество между отделите.

Ниска първоначална инвестиция

Не изисква инвестиране в хардуер, тъй като работи с ресурсите на доставчика и се заплаща под формата на месечен или годишен абонамент.

Без техническа поддръжка

Облекчава IT служителите като отнема ангажимента откъм време и скъпа поддръжка на системата, позволявайки по-ефективна работа.

Плащате, колкото използвате

Предвидими разходи за поддръжка, тъй като решението в облака позволява точно изчисление на разходите според използваните услуги.

Лесна надстройка

Ресурсите в облака могат плавно и безобидно да се увеличават според растежа на бизнеса.

Достъп от всяка точка

Достъп и използване от всяка точка, тъй като софтуерът работи в облак и е достатъчна интернет връзка, за да се свържете с базата данни независимо от местоположението ви.

Сигурност и защита

По-висока сигурност, тъй като данните не се запазват в локални сървъри, а в добре защитени центрове за данни с непрекъснат контрол, резервни копия и усъвършенствани решения за възстановяване.

бъдете пред конкуренцията

10 причини да внедрите
ERP система в бизнеса си

*резултатите са базирани на проучване на ROSEASP­­© за 2018г. на фирми използващи ERP системи

Да се подобри ефективността на бизнеса
17%
Да се улесни работата на служителите
14%
Да осигурите отчитане / спазване на нормативната уредба
14%
За по-добро интегриране на системите в различни местоположения
13%
За да се замени старата ERP система
9%
Желание за растеж и развитие на бизнеса
9%
По-добро обслужване на клиенти
8%
Да стандартизирате глобалните бизнес операции
6%
Да се спазят изисквания към организацията
5%
Редуциране на оборотния капитал
3%
Тъй като други компании имат ERP
2%

ERP системата е бизнес инструмент и трябва да се разглежда като средство за провеждане и изпълнение на бизнес процеси и транзакции. Тя няма присъща стойност; само стойността, която създава, като предоставя ползи на бизнес организацията.

Повишава се производителността на служителите. Ползите тук могат да бъдат реални, уверете се, че новата ви система ще доставя тези ползи, ако разчитате на тях.

Това със сигурност може да бъде добра полза, но се уверете, че всъщност можете да реализирате възвръщаемостта на инвестицията си.

Това би могло да е от голяма полза, ако сега имате различни системи или системи, които не са или не могат да бъдат интегрирани.

Това често се дава като причина за внедряване на нова система, но се уверете, че ще има смисъл от нова система и очакваната възвръщаемост на инвестицията е валидна и приемлива. Не прехвърляйте старите начини на работа в нова система. Само технологията няма да ви спаси; освен ако не сте обградени с обременяващи договори за поддръжка, липса на хардуер и / или ограничени ресурси за консултации / поддръжка, за да поддържате старата система работеща.

Почти винаги е по-малко болезнено да се въведе нова ERP система, когато организацията ви е по-малка, отколкото когато сте в голям ръст. Ако растежът е предвидим в близкото бъдеще, вземете решението сега и въведете нова система. Обучението и познанията, които получавате със системата, ще се отплащат добре в бъдеще.

Няма какво да се спомене тук. Това винаги води след себе си само позитиви.

Това може да бъде огромно предимство! ERP Premier® има езикови набори и локализации, които лесно могат да се пригодят да отговарят на текущите ви операции и бъдещи планове.

Когато дадена организация получава финансиране или е придобита от друга компания, тези ключови заинтересовани страни могат да изискват специфични счетоводни инструменти като ERP, за да стандартизират отчетността, да подобрят прозрачността и др.

Това е основна полза, ако новата система се използва правилно.

Това не е добра причина и вероятно е предпоставка за неуспех при внедряването на ERP.

Защо ERP Premier ?

ERP Premier® осигурява разнообразна функционалност, пригодена към бизнес нуждите ви.
С нея ще опростете процесите си, ускорите ежедневните си трансакции и ще подобрите финансите и обслужването на клиенти. Работете ефективно и се грижете клиентите да са доволни.

Намирате се във фаза в която внедряването на ERP софтуер ще облекчи цялостно работния процес, ще повиши качеството му и скоростта на изпълнение, ще оптимизира ресурсите, ще ви позволи да управлявате с лекота, оставяйки ви свободно време, в което да се фокусирате върху нови идеи. Като цяло ще увеличи приходите и намали загубите ви.

Независимо от скоростта с която расте бизнеса ви, ERP Premier® веднъж внедрен и заработил има възможност за лесно и безпроблемно надграждане, така, че да не се налага да преминете през тежка финансова инвестиция отново при нужда от нови функционалности и възможности. Намалете разходите по поддръжката на своя бизнес от финансите, снабдяването, инвентаризацията, продажбите и връзките с клиенти до управлението на проекти, операции и човешки ресурси!

Готови ли сте да развиете бизнеса си?