Skip to content

.Предприятия и холдинги.

Позволете на бизнеса ви да се развива

Синхрон между отделите

Успехът на бизнеса ви е пряко зависим от синхронизацията на работния процес между отделните екипи. ERP Premier® дава на служителите ви инструментите, от които се нуждаят, за да осъществят връзка помежду си с лекота без усилия от ваша страна. От финанси и управление на системата за доставки до производство и оперативна работа – цялата необходима информация за вашите отдели е на разположение по всяко време и в реално време. Работата покрай сложни организации е значително облекчена като по този начин се елиминира рискът от загуби породени от липса на синхрон.

Опростени процеси

Част от развитието на бизнеса ви зависи от сложността на изпълняваните задачи. Колкото по-комплексни са те, толкова по-голяма е вероятността да възникнат проблеми. Улеснете служителите си като им позволите да работят по-интелигентно и бързо от всякога. Можете да създадете йерархия на потребителите с различни нива на достъп до данните, осигурявайки само и единствено информацията, която е необходима за всяка длъжност. Елиминирайте и автоматизирайте всички сложни процеси, подобрете планирането и изпълнението на ежедневните задачи със ERP Premier®.

Основни модули в ERP Premier®

1. Складова наличност / инвентар

2. Покупки

3. Продажби и маркетинг

4. Счетоводство

5. Човешки ресурси

6. CRM (управление на връзките с клиенти)

7. SCM (управление на веригата за доставки)

8. Финанси и счетоводство

9. Производствени модули

ERP Premier® е гъвкаво решение, подходящо за предприятия от всеки бранш

ERP решението е безценно в управлението на веригата за доставки, тъй като позволяват на конкретните подразделения – закупуване, управление на доставчици, счетоводство, складиране и т.н. – да виждат едни и същи данни на едно и също място. В този случай базата данни на ERP-то ще бъде конфигурирана да се интегрира безпроблемно с решения като баркод скенери или външен счетоводен софтуер. Тази лекота на съхранение и достъп до данни е безценна, но изисква сериозна интеграция между ERP и различните бизнес системи. Много организации се сблъскват с трудности, когато използват ERP система ефективно, защото е трудно да се приспособи системата в светлината на бизнес процесите или организационните промени.

Гъвкавост е възможността за настройка на ERP системата, след промяна на бизнес процесите или организацията. В повечето ERP системи това изисква писане на персонализиран код за настройка на основната архитектура. Ако преминете през организационна промяна, ще трябва да се справите с нови процеси. Гъвкавостта на ERP системата и бизнес адаптивността са взаимно свързани. Ако притежавате и работите с ERP софтуер, който не се актуализира и поддържа ежедневно, то тогава вие губите гъвкавост. Едно наистина еластично ERP решение ще позволи по-лесни ежедневни промени и ще ви позволи да избегнете блокиране и застой. Именно това качество прави ERP Premier® подходящо софтуерно решение от висок клас, което да предостави световни стандарти на българския пазар.

Cloud ERP и ползите от него за предприятията

Решение, което напоследък набира популярност е Cloud ERP или както още се среща – SaaS ERP (ERP софтуер като услуга).

ERP решенията в облака са по-достъпни и по-мобилни от традиционните им локални алтернативи. Компаниите могат да качват и получават достъп до данни в реално време чрез облака от всяко устройство с интернет връзка, което позволява по-голямо сътрудничество между отделите.

Някои от предимствата на Cloud ERP са:

  • Не изисква инвестиране в хардуер, тъй като работи с ресурсите на доставчика и се заплаща под формата на месечен или годишен абонамент

  • Облекчава IT служителите като отнема ангажимента откъм време и скъпа поддръжка на системата, позволявайки по-ефективна работа

  • Достъп и използване от всяка точка, тъй като софтуерът работи в облак и е достатъчна интернет връзка, за да се свържете с базата данни независимо от местоположението ви

  • По-висока сигурност, тъй като данните не се запазват в локални сървъри, а в добре защитени центрове за данни с непрекъснат контрол, резервни копия и усъвършенствани решения за възстановяване

  • Предвидими разходи за поддръжка, тъй като решението в облака позволява точно изчисление на разходите според използваните услуги

10 причини да внедрите ERP система във вашия бизнес

*резултатите са базирани на проучване на ROSEASP­­© за 2018г. на фирми използващи ERP системи

Да се подобри ефективността на бизнеса
0%
Да се улесни работата на служителите
0%
Да осигурите отчитане / спазване на нормативната уредба
0%
За по-добро интегриране на системите в различни местоположения
0%
За да се замени старата ERP система
0%
Желание за растеж и развитие на бизнеса
0%
По-добро обслужване на клиенти
0%
Да стандартизирате глобалните бизнес операции
0%
Да се спазят изисквания към организацията
0%
Редуциране на оборотния капитал
0%
Тъй като други компании имат ERP
0%

ERP системата е бизнес инструмент и трябва да се разглежда като средство за провеждане и изпълнение на бизнес процеси и транзакции. Тя няма присъща стойност; само стойността, която създава, като предоставя ползи на бизнес организацията.

Повишава се производителността на служителите. Ползите тук могат да бъдат реални, уверете се, че новата ви система ще доставя тези ползи, ако разчитате на тях.

Това със сигурност може да бъде добра полза, но се уверете, че всъщност можете да реализирате възвръщаемостта на инвестицията си.

Това би могло да е от голяма полза, ако сега имате различни системи или системи, които не са или не могат да бъдат интегрирани.

Това често се дава като причина за внедряване на нова система, но се уверете, че ще има смисъл от нова система и очакваната възвръщаемост на инвестицията е валидна и приемлива. Не прехвърляйте старите начини на работа в нова система. Само технологията няма да ви спаси; освен ако не сте обградени с обременяващи договори за поддръжка, липса на хардуер и / или ограничени ресурси за консултации / поддръжка, за да поддържате старата система работеща.

Почти винаги е по-малко болезнено да се въведе нова ERP система, когато организацията ви е по-малка, отколкото когато сте в голям ръст. Ако растежът е предвидим в близкото бъдеще, вземете решението сега и въведете нова система. Обучението и познанията, които получавате със системата, ще се отплащат добре в бъдеще.

Няма какво да се спомене тук. Това винаги води след себе си само позитиви.

Това може да бъде огромно предимство! ERP Premier® има езикови набори и локализации, които лесно могат да се пригодят да отговарят на текущите ви операции и бъдещи планове.

Когато дадена организация получава финансиране или е придобита от друга компания, тези ключови заинтересовани страни могат да изискват специфични счетоводни инструменти като ERP, за да стандартизират отчетността, да подобрят прозрачността и др.

Това е основна полза, ако новата система се използва правилно.

Това не е добра причина и вероятно е предпоставка за неуспех при внедряването на ERP.

Основни възможности на ERP Premier®

Управление на финансите

Елиминирайте грешките и вземете правилните решения като използвате мощни инструменти за рационализиране на финансовите операции. Автоматизирайте счетоводните задачи и банкирайте с ERP Premier®. Обединете финансовите дейности с други процеси, за да ускорите транзакциите и да подобрите паричния си поток.

Управление на клиенти и продажби

Управлявайте ефективно всички процеси по продажби и клиентски взаимоотношения от първата среща до окончателната продажба и поддръжката. Добийте поглед в реално време върху възможностите и клиентите си, така че да отговорите на нуждите им по най-добрия начин.

Управление на складове и контрол на инвентара

Анализирайте входящите и изходящи доставки, складовите наличности и местоположението на артикулите. Контролирайте в реално време състоянието на инвентара, отчети за наличностите и изменението на цените, оптимизирайте практиките за закупуване и контролирайте разходите.

Business Intelligence (BI)

Съхранявайте данни от множество източници, за да генерирате точни доклади в реално време, базирани на информация от целия работен цикъл на бизнеса ви с инструменти за анализ и отчитане.

Специфични за индустрията възможности

Запознайте се с неограничените възможности на ERP Premier® да приспособява функционалностите си към конкретните нужди на вашия бранш.

План за внедряване на ERP Premier®

Този етап е изключително отговорен и за успешното му преминаване са необходими усилия както от нашия екип от специалисти, така и от фирмата клиент. Понякога в по-големи предприятия дори е необходимо да сформирате екип от хора по внедряването, които да оказват безпрецедентно съдействие през целия етап (което в общия случай е немалко време).

Най-общо внедряването се осъществява поетапно:

  • Съставяме план за внедряване – тук уточняваме времевия период, в който ще се състоят обученията и дейностите по инсталиране и настройка на софтуера
  • Инсталиране и подготовка на техниката – това е процес, който не изисква особено съдействие от ваша страна и обикновено не отнема много време
  • Обучение на персонала – най-сложната и важна задача, която изисква усилия и от двете страни, в зависимост от които може да отнеме по-малко или повече време
  • Започване на реалната експлоатация – това е финалната стъпка, която бележи успешното преминаване на предходните етапи; съществува обаче един период на адаптиране, в който възникват въпроси, на които нашият „Отдел Поддръжка“ ще ви осигури пълно съдействие

Ако имате въпроси, имаме отговори