Skip to content

Tag: управление на бизнес

Блогът на ERPpremier.bg

Новини и Съобщения

Нашата равносметка за 2019г.

2019г. беше една изключително важна година за нас. Сблъскахме се с множество възможности и препятствия, които ни напомниха, че бизнесът не е предсказуема права линия, а крива, която не лишава ежедневието от приключения!

Прочети »
ERP

Цикъл на продажбите в предприятията и ролята на ERP

Кой е най-важният аспект на един бизнес? За мнозина това е да се осигури качествено обслужване на клиентите, за други основна цел е да се гарантира, че бизнесът предлага надеждни и ценни продукти, чрез които да увеличи продажбите си. ERP софтуерът има огромни заслуги що се отнася до постигането на тези цели.

Прочети »
Новини и Съобщения

ERP Premier® вече е с лиценз от НАП!

И двете версии на софтуерния ни продукт ERP Premier® версия H18.1.YY.MMDD.HHMM.ERP и версия H18.1.YY.MMDD.HHMM.NET са лицензирани в НАП под № 249 и № 265 в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

Прочети »
ERP

Кога една компания се нуждае от ERP?

Развитието на съвременния бизнес е тясно свързано с технологичното развитие на света. За малките и средни фирми въпросът не е дали ще се нуждаят от софтуер за планиране на корпоративните ресурси (ERP), а кога?

Прочети »
ERP

Какво е ERP – заслужава ли си инвестицията?

ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието) и представлява софтуер, който е способен да облекчи бизнес процесите и да даде решение на сложни проблеми свързани с управлението на компания.

Прочети »