Skip to content

Tag: бизнес софтуер

Блогът на ERPpremier.bg

ERP

Цикъл на продажбите в предприятията и ролята на ERP

Кой е най-важният аспект на един бизнес? За мнозина това е да се осигури качествено обслужване на клиентите, за други основна цел е да се гарантира, че бизнесът предлага надеждни и ценни продукти, чрез които да увеличи продажбите си. ERP софтуерът има огромни заслуги що се отнася до постигането на тези цели.

Прочети »
ERP

Кога една компания се нуждае от ERP?

Развитието на съвременния бизнес е тясно свързано с технологичното развитие на света. За малките и средни фирми въпросът не е дали ще се нуждаят от софтуер за планиране на корпоративните ресурси (ERP), а кога?

Прочети »
ERP

Какво е ERP – заслужава ли си инвестицията?

ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието) и представлява софтуер, който е способен да облекчи бизнес процесите и да даде решение на сложни проблеми свързани с управлението на компания.

Прочети »