ERP за хранително-вкусовата промишленост

Хранително-вкусова промишленост

Предизвикателства за фирмите от ХВП

Ако срещате някои от изброените проблеми, вероятно вече сами сте се убедили, че бизнесът ви има нужда от ERP. Ето кои са най-честите затруднения:

Липса на контрол върху човешкия ресурс и материалните запаси

Липса на адекватен контрол върху операциите и служителите в предприятието.

Пречки свързани с управлението на доставките и поръчките

Трудности при доставянето на стока, както и забавяне на клиентски поръчки.

Недостиг на работна ръка

Трудности при изпълнението на определени операции, подари липсата на малък брой служители или липса на такива.

Срок на годност

Твърде много продукти и стоки остават с изтекъл срок на годност, което не ги прави годни за употреба, както и разходите за тях остават ненужни.

Липса на проследяване на партиди

Трудности при проследяването на входящи и изходящи партиди.

Създаден за предприятията от ХВП

Защо ERP Premier е правилният избор?

Със сигурност се сблъсквате ежедневно с повишена конкуренция, искания на клиентите за по-ниски цени, по-кратки срокове за доставка, подобрено качество на продукта и др.

ERP за ХВП

Проектиран за динамика

ERP Premier e проектиран да поддържа динамиката на производствения процес, така че да имате необходимите оперативни процеси и контрол върху интегрирана финансова система, за да управлявате всеки аспект от вашия бизнес, нарастващите искания на клиенти и доставчици.

Интуитивен интерфейс

Възможност за индивидуално персонализиране на интерфейса според предпочитанията на потребителя. Бързо навигиране, генериране на макрота и автоматични операции.

Възможност за надграждане

Не е нужно да променяте бизнес моделът си, според ERP-то, когато можем да модифицираме Premier, за да пасва максимално на вашите процеси.

Ненадминато бързодействие

ERP Premier е структуриран така, че да работи максимално бързо според специфичните операции на всеки отделен клиент. Тежки справки, които получавате на момента.

blank

ERP Premier може да бъде интегриран с онлайн магазини създадени на популярни платформи и такива, които са създадени от други фирми.

Възможна е и интеграция с други платформи или конфигуратори, които не са изцяло ecommerce.

Съобразен с изискванията на БАБХ

Спокойствие, докато растете

ERP Premier предоставя модули с богата функционалност, която съответства на
строгите изисквания на хранителната индустрия.

blank

Производство

Модул "Производство" ще помогне на бизнеса ви като оптимизира дневните операции и ви позволи да пуснете продукти на пазара, по-бързо и по-рентабилно.

Склад (WMS)

Модул за управление на склад, който ви позволява да управлявате стоки, да организирате наличности, да изпращате и връщате стока.

Планиране

Планирането ви позволява да подобрите операциите си, да намалите разходите си и да изготвите план за материалните ресурси.

CRM

CRM дейностите ви позволяват да управлявате взаимоотношенията с клиентите си, да насрочвате действия и да организирате работата си.

Поръчки

Можете да създавате поръчки с един клик, спестявайки време и рационализирайки процеса на закупуване.

Доставки

База с доставчици, която осигурява пълен контрол и систематизиране на процеси на закупуване и контрол на инвентара.

Продажби

Пълна проследимост на историята на клиенти, гъвкав ценоразпис, бързо и улеснено реализиране на продажби.

Инвентаризация

Този модул ще ви помогне да следите всички артикули и партиди във вашия склад – от суровини до готови продукти.

BI (Business Intelligence)

Генератор на справки, който може да направи анализ в дълбочина и да даде уникален поглед върху процесите.

Проектиране на системата

Това е първият и фундаментален етап от успешното имплементиране на ERP Premier във вашето предприятие, който може да се раздели на 2 етапа:

  1. Подготовка от страна на клиента – описание на специфичните бизнес процеси,текуща  структура на фирмата и проблеми, които търсят решение (ако има такива)
  2. Изготвяне на техническо задание – важна стъпка, изпълнява се съвместно на няколко подетапа; от нея зависят поставените срокове и спазването им
blank

През цялото време провеждаме тестове в реално време и отстраняваме всички новопоявили се нередности и грешки.

Внедряването приключва тогава, когато служителите са добре обучени и поддръжката може да продължи дистанционно.

Всеки бизнес е различен. Нашата цел е да предоставим най-доброто решение, което е пригодено към бизнес процесите ви, а не универсален продукт, към който вие да се нагодите.

Затова, независимо дали избирате готово решение от Premier или разработваме съвсем нови функционалности, проектирането е задължителен етап.

Внедряване

Внедряването започва с имплементация. С други думи инсталиране на софтуера в реална среда и реална база данни. Конфигуриране на персоналните настройки на всеки потребител (една от възможностите на Premier е всеки потребител да променя вида на таблици, форми, шрифтове и др. по личните си предпочитания).

Следващият етап е обучението. Извършва се изцяло от нашия екип, който проследява правилното изпълнение на ежедневните задачи на служителите, пояснява неясни казуси и дава насоки за бърза работа със софтуера. Този процес е с относителна продължителност и в последствие е част от ежедневната поддръжка.

Поддръжка

Софтуерната поддръжка при нас е задължителна, а не въпрос на избор. Причината за това е, че в процеса на работа възникват въпроси, промени, грешки по въведените данни и идеи за подобряване на функционалността.

В допълнение, поддръжаме системите на нашите клиенти винаги актуализирани и в крак с най-новите изисквания и стандарти. Всичко това е част от нашата стандартна месечна поддръжка.

За повече подробности какво включва поддръжката, вижте тук

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват да издигнете бизнеса си.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank