ERP за козметичната индустрия

Производство на козметика

Проблеми, които пораждат нуждата от ERP

Ако срещате някои от изброените проблеми, вероятно вече сами сте се убедили, че бизнесът ви има нужда от ERP. Ето кои са най-честите затруднения:

Липса на своевременна информация за наличности на материали

Моментален поглед върху текущите наличности на суровини и материали по складовете.

Трудности при планиране на производствената програма

Трудности при планиране на доставките на суровини и опаковки. Липса на синхрон.

Липса на информация за реалната себестойност на продукцията

Разпределяне на непреки разходи, справки за текущата отчетна себестойност на продукцията и др.

Невъзможност за адекватни решения при ценообразуване

Невъзможност за адекватни решения при ценообразуването на произвежданата продукция.

Невъзможно е планирането на паричните потоци

Невъзможност да се планира в по-дългосрочен план - например в рамките на година.

Дублиране на голяма част от транзакциите и процесите (счетоводство)

Отразяване веднъж в складовете и в производствения процес, а след това отново в счетоводния софтуер.

Специализиран за производителите на козметика

Защо ERP Premier е правилният избор?

blank

Безпроблемна интеграция между модулите

Склад, производство, продажби и счетоводство, които работят в пълен синхрон помежду си. Комуникация с различните модули с няколко клика и автоматично осчетоводяване.

Интуитивен интерфейс

Възможност за индивидуално персонализиране на интерфейса според предпочитанията на потребителя. Бързо навигиране, генериране на макрота и автоматични операции.

Възможност за надграждане

Не е нужно да променяте бизнес моделът си, според ERP-то, когато можем да модифицираме Premier, за да пасва максимално на вашите процеси.

Ненадминато бързодействие

ERP Premier е структуриран така, че да работи максимално бързо според специфичните операции на всеки отделен клиент. Тежки справки, които получавате на момента.

blank

ERP Premier може да бъде интегриран с онлайн магазини създадени на популярни платформи и такива, които са създадени от други фирми.

Възможна е и интеграция с други платформи или конфигуратори, които не са изцяло ecommerce.

Реални ползи

Какво казват производителите на козметика
за ERP Premier?

70% спестено време за ежедневните операции (3 пъти по-голям капацитет на служителите)

Видимо подобрение на процесите 3 месеца след внедряване

Достатъчно е данните да се въведат веднъж, за да се реализират операции във всички останали модули

Бърз и навременен достъп до информация за производствения процес във всичките му етапи - от складовете за суровини, през процеса на заготовка, разфасоване, опаковане и достигането до готов продукт.

*Данните са осреднени от маркетинговото ни проучване сред нашите клиенти от козметичната индустрия (проведено 2022г.).

Проектиране на системата

Това е първият и фундаментален етап от успешното имплементиране на ERP Premier във вашето предприятие, който може да се раздели на 2 етапа:

  1. Подготовка от страна на клиента – описание на специфичните бизнес процеси,текуща  структура на фирмата и проблеми, които търсят решение (ако има такива)
  2. Изготвяне на техническо задание – важна стъпка, изпълнява се съвместно на няколко подетапа; от нея зависят поставените срокове и спазването им
blank

През цялото време провеждаме тестове в реално време и отстраняваме всички новопоявили се нередности и грешки.

Внедряването приключва тогава, когато служителите са добре обучени и поддръжката може да продължи дистанционно.

Всеки бизнес е различен. Нашата цел е да предоставим най-доброто решение, което е пригодено към бизнес процесите ви, а не универсален продукт, към който вие да се нагодите.

Затова, независимо дали избирате готово решение от Premier или разработваме съвсем нови функционалности, проектирането е задължителен етап.

Внедряване

Внедряването започва с имплементация. С други думи инсталиране на софтуера в реална среда и реална база данни. Конфигуриране на персоналните настройки на всеки потребител (една от възможностите на Premier е всеки потребител да променя вида на таблици, форми, шрифтове и др. по личните си предпочитания).

Следващият етап е обучението. Извършва се изцяло от нашия екип, който проследява правилното изпълнение на ежедневните задачи на служителите, пояснява неясни казуси и дава насоки за бърза работа със софтуера. Този процес е с относителна продължителност и в последствие е част от ежедневната поддръжка.

Поддръжка

Софтуерната поддръжка при нас е задължителна, а не въпрос на избор. Причината за това е, че в процеса на работа възникват въпроси, промени, грешки по въведените данни и идеи за подобряване на функционалността.

В допълнение, поддръжаме системите на нашите клиенти винаги актуализирани и в крак с най-новите изисквания и стандарти. Всичко това е част от нашата стандартна месечна поддръжка.

За повече подробности какво включва поддръжката, вижте тук

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват да издигнете бизнеса си.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank