Специфичен проект

Premier Dev

Какво можем да направим за вашия проект?

Екипът ни е способен да превърне идеята ви в реалност като се адаптира към индивидуалните изисквания на вашия бизнес и предвидения бюджет.

От идея до реалност

Ние ще разработим и внедрим софтуера, необходим за развитието на вашия бизнес.

Обичаме предизвикателства

Работата с различни технологии ни позволява да сме гъвкави.

Специално изработен API

Защитен интерфейс, чрез който да интегрирате вашия софтуер с други инструменти.

Надграждане на проекта

Софтуер, който може лесно да бъде надграден и преструктуриран, за да посрещне новите ви цели.

Спазване на регулации

Всички локализирани изисквания, закони и регулации ще бъдат спазени, за ваше спокойствие.

Поддръжка

Оставаме с вас и след издаване на проекта като ви предоставим качествена и навременна поддръжка.

Ползи

Да създадем софтуер, който:

blank

Модернизира вашия бизнес

Използваме най-съвременните технологии, за да дигитализираме бизнеса ви и да ви осигурим конкурентно предимство.

Оптимизира процесите ви

Ще автоматизираме процесите, които се повтарят и ще улесним синхрона с останалите дейности.

Контролира и синхронизира

Централизирана система, която ви дава поглед отгоре и повече свободно време.

Позволява да изпълните целите си

Страхотно е, когато имаш инструмента за постигане на мечтите и целите си.

Процес

Стъпки, в които реализираме проектите ни

Определяне на концепция и цели

Срещаме се с вас и изслушваме проблемите, пред които е поставен бизнесът ви или идеи които имате за софтуерната разработка.

Анализ на бизнес процесите

Извършваме подробен анализ, като отчитаме основните цели на проекта и нашия опит. Правим избор на технология и създаваме план за действие.

Изготвяне на задание и бюджет

С общи усилия създаваме техническо задание, от което се формира крайния бюджет и сроковете за изпълнение на проекта.

Програмиране и тестване

Създаваме качествен софтуер, който отговаря на най-добрите практики в програмната индустрия и внимателно тестваме всяка функционалност.

Имплементация и поддръжка

Пускане на софтуера в реална среда и реална база данни. Следва етап на поддръжка, който включва редовни актуализации и изчистване на бъгове.

Процес

Стъпки, в които реализираме проектите ни

blank

Определяне на концепция и цели

Срещаме се с вас и изслушваме проблемите, пред които е поставен бизнесът ви или идеи които имате за софтуерната разработка.

Анализ на бизнес процесите

Извършваме подробен анализ, като отчитаме основните цели на проекта и нашия опит. Правим избор на технология и създаваме план за действие.

Изготвяне на задание и бюджет

С общи усилия създаваме техническо задание, от което се формира крайния бюджет и сроковете за изпълнение на проекта.

Програмиране и тестване

Създаваме качествен софтуер, който отговаря на най-добрите практики в програмната индустрия и внимателно тестваме всяка функционалност.

Имплементация и поддръжка

Пускане на софтуера в реална среда и реална база данни. Следва етап на поддръжка, който включва редовни актуализации и изчистване на бъгове.

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват да издигнете бизнеса си.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank