ERP Premier®

Не е нужно да променяте бизнеса си спрямо софтуера, защото ERP Premier се променя според вас!

blank
Безграничен потенциал

Всички бизнес процеси на едно място

Повече продажби, повече контрол, по-малко грешки и главоболия. Позволете на бизнеса си да се развива!

blank

Управление на продажби

Несравним поглед отгоре

Управлявайте ефективно всички процеси по продажби и клиентски взаимоотношения от първата среща до окончателната продажба.

blank

Управление на складове

Без загуби, пълен контрол

Анализирайте лесно входящите и изходящи доставки, складовите наличности и местоположението на артикулите.

blank

Производство и планиране

Планиране за секунди

Планиране на производствените процеси с формули за оптимална експлоатация и точна прогноза на времето за изпълнение.

blank

Финанси и счетоводство

Осчетоводяване с 1 клик

Обединете финансовите дейности с други процеси, за да ускорите транзакциите и да подобрите паричния си поток.

blank

CRM, работа с клиенти

Пълна следа на отношенията

Никога не пропускайте възможност за реализиране на печалба. Следете продажбите си изкъсо и с фокус върху взимането на решения.

blank

BI, генератор на справки

Вие определяте правилата

Анализирайте бизнеса си бързо и в задълбочено. Генерирайте справки, които са уникални за вашия бизнес и ще получите цялостна картина.

blank

Интеграция с платформи

Е-магазини, друг софтуер

Premier се интегрира лесно с външни платформи за онлайн магазини и API-та на друг специализиран софтуер.

blank

Специфични бизнес процеси

Нишови решения

Всеки бизнес има уникални процеси. Не е нужно да ги променяте, достатъчно е да ги интегрираме с всичко останало.

10 причини да внедрите ERP система в бизнеса си

*резултатите са базирани на проучване на ROSEASP­­© за 2018г. на фирми използващи ERP системи

Да се подобри ефективността на бизнеса
17%
Да се улесни работата на служителите
14%
Да осигурите отчитане / спазване на нормативната уредба
14%
За по-добро интегриране на системите в различни местоположения
13%
За да се замени старата ERP система
9%
Желание за растеж и развитие на бизнеса
9%
По-добро обслужване на клиенти
8%
Да стандартизирате глобалните бизнес операции
6%
Да се спазят изисквания към организацията
5%
Редуциране на оборотния капитал
3%
Тъй като други компании имат ERP
2%

ERP системата е бизнес инструмент и трябва да се разглежда като средство за провеждане и изпълнение на бизнес процеси и транзакции. Тя няма присъща стойност; само стойността, която създава, като предоставя ползи на бизнес организацията.

Повишава се производителността на служителите. Ползите тук могат да бъдат реални, уверете се, че новата ви система ще доставя тези ползи, ако разчитате на тях.

Това със сигурност може да бъде добра полза, но се уверете, че всъщност можете да реализирате възвръщаемостта на инвестицията си.

Това би могло да е от голяма полза, ако сега имате различни системи или системи, които не са или не могат да бъдат интегрирани.

Това често се дава като причина за внедряване на нова система, но се уверете, че ще има смисъл от нова система и очакваната възвръщаемост на инвестицията е валидна и приемлива. Не прехвърляйте старите начини на работа в нова система. Само технологията няма да ви спаси; освен ако не сте обградени с обременяващи договори за поддръжка, липса на хардуер и / или ограничени ресурси за консултации / поддръжка, за да поддържате старата система работеща.

Почти винаги е по-малко болезнено да се въведе нова ERP система, когато организацията ви е по-малка, отколкото когато сте в голям ръст. Ако растежът е предвидим в близкото бъдеще, вземете решението сега и въведете нова система. Обучението и познанията, които получавате със системата, ще се отплащат добре в бъдеще.

Няма какво да се спомене тук. Това винаги води след себе си само позитиви.

Това може да бъде огромно предимство! ERP Premier® има езикови набори и локализации, които лесно могат да се пригодят да отговарят на текущите ви операции и бъдещи планове.

Когато дадена организация получава финансиране или е придобита от друга компания, тези ключови заинтересовани страни могат да изискват специфични счетоводни инструменти като ERP, за да стандартизират отчетността, да подобрят прозрачността и др.

Това е основна полза, ако новата система се използва правилно.

Това не е добра причина и вероятно е предпоставка за неуспех при внедряването на ERP.

Разполагане в облак

ERP Premier може да работи както от локален сървър, така и в облак.

Ниска първоначална инвестиция

Заплаща се под формата на месечен или годишен абонамент. Не изисква сървърно оборудване.

Без техническа поддръжка

Облекчава IT служителите като отнема ангажимента откъм време и скъпа поддръжка на системата.

Плащате, колкото използвате

Предвидими разходи, тъй като решението в облака позволява точно изчисление на разходите

Лесна надстройка

Ресурсите в облака могат плавно и безобидно да се увеличават според растежа на бизнеса.

Достъп от всяка точка

Достатъчна е интернет връзка, за да достъпите данните си независимо от местоположението.

Сигурност и защита

Непрекъснат контрол, резервни копия и усъвършенствани решения за възстановяване.

ЧЗВ

Ако имате въпроси, питайте ни!

Вижте отговорите на най-често задаваните въпроси преди закупуването на ERP софтуер.

За разлика от складово-счетоводните програми, ERP системите обхващат цялата дейност на предприятието, имат управленски функции и „планират“ вместо вас, отговаряйки на въпроси свързани с това какво ще се случи занапред, какви биха били последствията от предприемането на дадени действия и как да се оптимизират дори елементарни фирмени процеси.

При работа със счетоводна програма се изисква обслужване от квалифицирани счетоводители за въвеждането и обработката на най-обикновени документи. Поради тази си особеност счетоводните програми на практика е изключително трудно да прескочат ограниченията си, за да прераснат в унифициран, лесен и удобен за работа софтуер и да се използват от всички останали отдели на фирмата.

ERP системата дава огромно конкурентно предимство. Фирмите разполагащи с ERP изпълняват ангажиментите си в срок, качествено и коректно и това ги прави предпочитан партньор. Понякога дори някои фирми поставят изрично изискване към партньорите си да имат внедрена ERP система.

Ако процесите около планиране, анализиране, управлението, синхронизация и контрол станат толкова трудни, че отнемат страшно много време за изпълнение, то тогава бизнесът ви е „узрял“ за ERP система и тя е жизнено важна за бъдещото ви развитие. Намирате се във фаза в която внедряването на ERP софтуер ще облекчи цялостно работния процес, ще повиши качеството му, скоростта на изпълнение, ще оптимизира ресурсите, ще ви позволи да управлявате с лекота, оставяйки ви свободно време, в което да се фокусирате върху нови идеи, като цяло ще увеличи приходите и намали загубите ви. Независимо от растежа на бизнеса ви, ERP Premier системата веднъж внедрена и заработила има възможност за лесно и безпроблемно надграждане, така, че да не ви се налага да преминавате през тежка финансова инвестиция отново при нужда от нови функционалности и възможности.

Процеса на внедряване е комплексен и варира според фактори като мащабност и сложност на дейността ви, географско разположение на работните места, съдействие от страна на фирмата клиент и др. Не може да се каже със сигурност колко време ще продължи внедряването, но обикновено то отнема между 1-3 месеца за по-малки предприятия и от 3 месеца до 1 година при по-големи фирми (при проекти с висока сложност е възможен дори по-дълъг период на изпълнение).

Ценообразуването е изключително комплексно, тъй като зависи от множество фактори като брой работни места, сложност на интеграцията, особености на бранша, специфика и конкретика на дейността на фирмата, допълнителни изисквания и т.н.. Всяка ERP система е напълно различна и индивидуална и цената и се сформира след извършване на анализ на нуждите и структурата на компанията от наши специалисти и предявените изисквания от страна на фирмата клиент.

blank