Проектиране и внедряване на софтуер за управление Premier

blank

От проект до внедряване

За изготвянето на проект и реализирането му разчитаме единствено на екипа на Premier. Причината е, че само така можем да гарантираме пълен синхрон и безупречно изпълнение!

Спазваме поставените срокове

Стараем се да поставяме реалистични срокове и се придържаме към тях.

Пълен контрол на всеки етап

Следим изкъсо развитието на проекта и го адаптираме при наличие на промени.

Проектиране на системата

Това е първият и фундаментален етап от успешното имплементиране на бизнес софтуер, който може да се раздели на 2 етапа:

  1. Подготовка от страна на клиента – описание на бизнес процесите, структурата на фирмата и текущите проблеми (ако има такива)
  2. Изготвяне на техническо задание – важна стъпка, от нея зависят поставените срокове и спазването им

Всеки бизнес е различен. Нашата цел е да предоставим най-доброто решение, което е пригодено към бизнес процесите ви, а не универсален продукт, към който вие да се пригодите.

Затова, независимо дали избирате някой от продуктите на Premier или разработваме съвсем нова функционална система, проектирането е задължителен етап.

blank

Внедряване

Внедряването започва с имплементация. С други думи инсталиране на софтуера в реална среда и реална база данни. Конфигуриране на персоналните настройки на всеки потребител (една от възможностите на Premier е всеки потребител да променя вида на таблици, форми, шрифтове и др. по личните си предпочитания).

Следващият етап е обучението. Извършва се изцяло от нашия екип, който проследява правилното изпълнение на ежедневните задачи на служителите, пояснява неясни казуси и дава насоки за бърза работа със софтуера. Този процес е с относителна продължителност и в последствие е част от ежедневната поддръжка.

През цялото време провеждаме тестове в реално време и отстраняваме всички новопоявили се нередности и грешки.

Внедряването приключва тогава, когато служителите са добре обучени и поддръжката може да продължи дистанционно.

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват да издигнете бизнеса си.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank