Получете ERP система с Европейско финансиране!

Стартирана 07.2022г. (краен срок за кандидатстване 09.2022г.)

Финансиране на ERP по програма "Технологична модернизация" по НПВУ

Повече информация за програмата и възможностите за кандидатстване тук:

blank