Skip to content

Category: Новини и Съобщения

Блогът на ERPpremier.bg

Новини и Съобщения

Нашата равносметка за 2019г.

2019г. беше една изключително важна година за нас. Сблъскахме се с множество възможности и препятствия, които ни напомниха, че бизнесът не е предсказуема права линия, а крива, която не лишава ежедневието от приключения!

Прочети »
Новини и Съобщения

ERP Premier® вече е с лиценз от НАП!

И двете версии на софтуерния ни продукт ERP Premier® версия H18.1.YY.MMDD.HHMM.ERP и версия H18.1.YY.MMDD.HHMM.NET са лицензирани в НАП под № 249 и № 265 в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

Прочети »