Историята на ERP системите – от началото до сега!

Историята на ERP системите започва с изчислителните машини през 40-те години на миналия век и се радва на огромен интерес в наши дни със своите богати функционалности.
blank

В началото на 40-те години на миналия век по-големите и мащабни бизнеси започват да използват изчислителни машини, с цел да намалят вероятността от грешка при комплексни сметки. С развитието на фабричното производство в следващите 20 години постепенно започва създаването на компютърни решения, които да систематизират и „подредят“ производствения цикъл на предприятията. Първото реално приложение е свързано с управлението и контрола на запасите. Така постепенно се появява и нуждата от софтуер, който да извършва планиране на изискванията за материали (MRP – Material Requirements Planning), който добива широка популярност през 70-те години и помага на бизнесите да планират изискванията за суровини за производство, закупуване и доставка.

blank

Както споменахме, тогавашните софтуерни разработки (до 1975г.) като MRP са били достъпни само за най-големите компании, тъй като за тяхното изпълнение са необходими огромни свръхмощни компютри, които от своя страна са и свръхскъпи.

Една от първите компании, които се възползват от напредъка на този тип технологии е SAP, която стартира своята дейност през 1972г. в Германия и си поставя за цел да създаде бизнес софтуер, който да работи в реално време.

Последвана от няколко други софтуерни компании, до средата на 80-те години MRP претърпява растеж, който е достатъчно голям, за да се отдели в ново понятие – MRP II (Manufacturing Resource Planning). Неговата функционалност предлага дори повече производствени процеси и възможности, което го превръща в единно решение за планиране на производството.

Терминът ERP – Enterprise Resource Planning за първи път е използван през 90-те години. Зад него вече стоят доста по-обширни функционалности като инженеринг, финанси и счетоводство, управление на човешки ресурси, управление на проекти и др. Структурата му е по-скоро сбор от модули и приложения с разширени функции, които работят поотделно и решават специфичните за тях си проблеми. През 1996г. Netsuite създават ERP система, която интегрира голяма част от тези хвърчати модули в един по-сложен, но работещ като едно цяло продукт, който може да бъде доставен както на място така и по интернет.

През 2000 г. Gartner Group дефинира ERP II като интернет софтуер, който дава достъп до ERP в реално време. Той също така предоставя функционалности извън бизнеса като управление на веригата за доставки, управление на връзките с клиенти (CRM) и бизнес интелигентност (BI).

blank

След 2005 г. тенденцията се е ориентира към облачни софтуерни решения и се е отдалечава от традиционните клиентски сървърни модели. Софтуерните решения в облак ERP осигуряват сравними функционалности с ERP на по-ниска цена, когато компанията е с големи размери. Благодарение на тази крачка, ERP вече е система достъпна както за големи, така и за малки и средни бизнеси от който и да е бранш.

Съвременните Cloud ERP системи покриват всички аспекти на един бизнес. Разполагат с усъвършенствани отчети, анализи, инстрменти и функционалности за бизнес разузнаване и управление. Тяхната сигурност и надеждност не спира да се повишава, а прогнозите за бъдещето са оптимистични що се отнася до тяхното развитие.

Макар съпоставката между Trierra Soft и софтуерните гиганти да е неуместна, ERP Premier® има своя дял в историята на ERP със своя принос към израстването и стабилизирането на десетки български фирми. Базирана на най-съвременната платформа .NET Framework и предлагаща пълния набор от функционалности утвърдени от световни стандарти, ERP Premier® се обогатява ежедневно и е в крак с всички тенденции, през които преминава ERP сектора.

Ако искате да научите повече за ERP Premier®, разгледайте софтуерните ни решения тук или се свържете с нас!

Трансформирайте бизнеса си!

Ние ще ви консултираме безплатно за правилното решение за вашия бизнес!

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank