Skip to content

Category: За бизнеса

Блогът на ERPpremier.bg

Case Studies

Case Study: Ако искаш да станеш великан, трябва да действаш като великан – Aladin Foods и пътят към върха

Дори олимпийските медалисти рано или късно достигат тавана на своите възможности след години упорит труд. Тогава се намесват менторите, които им показват, че над този таван стои цял нов етаж, а над него следващ и така нагоре до върха.

Прочети »
ERP

Цикъл на продажбите в предприятията и ролята на ERP

Кой е най-важният аспект на един бизнес? За мнозина това е да се осигури качествено обслужване на клиентите, за други основна цел е да се гарантира, че бизнесът предлага надеждни и ценни продукти, чрез които да увеличи продажбите си. ERP софтуерът има огромни заслуги що се отнася до постигането на тези цели.

Прочети »
ERP

Кога една компания се нуждае от ERP?

Развитието на съвременния бизнес е тясно свързано с технологичното развитие на света. За малките и средни фирми въпросът не е дали ще се нуждаят от софтуер за планиране на корпоративните ресурси (ERP), а кога?

Прочети »
ERP

Какво е ERP – заслужава ли си инвестицията?

ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието) и представлява софтуер, който е способен да облекчи бизнес процесите и да даде решение на сложни проблеми свързани с управлението на компания.

Прочети »