Какво е ERP – заслужава ли си инвестицията?

ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието) и представлява софтуер, който е способен да облекчи бизнес процесите и да даде решение на сложни проблеми свързани с управлението на компания.
blank

Когато търсите „ERP“ в мрежата, малкото количество информация, което се появява, може да бъде изключително противоречиво и объркващо. Всеки уебсайт/фирма представя своето собствено разбиране за ERP, а едно внедряване на ERP може да варира значително от следващото. Тези различия подчертават гъвкавостта, която може да направи една ERP система изключително мощен бизнес инструмент.

За да разберем по-задълбочено как по-точно ERP софтуер може да извърши „пълна промяна“ с бизнеса ви, ще трябва първо да изясним какво точно представлява ERP системата и как работи. Ще направим кратко въведение в понятието ERP – Enterprise Resource Planning:

ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието), но дори и пълното му име не хвърля достатъчно светлина върху това какво е ERP или какво прави. За целта трябва да подходим по-издалеч и да помислим за всички различни процеси, които са от съществено значение за управлението на бизнес, включително управление на инвентара и поръчките, счетоводство, човешки ресурси, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и други. Най-общо ERP софтуерът интегрира тези функции в една цялостна система, за да рационализира процесите и информацията в цялата организация. Всички данни са налични в реално време, което позволява на служителите да вземат по-бързи и по-информирани бизнес решения.

В основата на всяка ERP система стои споделена база данни, чиито функции се използват от различни бизнес единици. Това означава, че служителите в различни поделения (напр. счетоводство, склад, продажби) имат достъп до една и съща информация, обработена и представена за техните специфични нужди.

Вместо служителите да са принудени да поддържат отделни бази данни и електронни таблици, които трябва да бъдат ръчно обединени, за да генерират отчети, ERP решенията позволяват на персонала да изтегля отчети от една унифицирана система.

Едно от най-големите предимства на ERP системата е, че съхранява информация за всички процеси, като достъпът към нея е ограничен от система с права и роли между различните потребители. Това позволява пълен контрол над всички отдели и служители, пълна проследимост и история на действията. Служителите получават само и единствено необходимите за работата им функционалност и данни.

С това най-общо се покрива понятието ERP – Enterprise Resource Planning. Всички останали понятия, които бихте срещнали в интернет са в резултат на спецификата на отделните продукти.

Вероятно вече се питате „Колко струва една ERP система?“

blank

Оценяването на ERP софтуера изисква пълна бизнес оценка. Цената варира значително в зависимост от размера на вашия бизнес, вашите специфични изисквания и обхвата на употреба. Също така зависи и от разположението на системата – локално или в облак. Всички тези фактори оказват влияние при изчисляването на крайните разходи за вашата софтуерна реализация:

  • Брой потребители
  • Специфични разработки и приложения
  • Сложност на бизнес процесите
  • Нужда от интеграция с предишни системи
  • Разположение на базата (локално или облачно)

Би било подвеждащо да се говори за точна цифра, тъй като тя варира в изключително широк диапазон и изисква подробен анализ на фирмените процеси.

В заключение, ERP системата е комплексно решение, което е създадено да облекчи и оптимизира работните процеси.

ERP системата е подходяща за малък, среден и голям бизнес или накратко – за всеки бизнес. Няма ограничение за географско разположение, брой служители, бранш и т.н.. Всяка фирма достига етап, в който организацията се усложнява дотолкова, че е необходим софтуер, за да се контролира случващото се. Също така с ERP система винаги ще имате спокойствието, че всички процеси са съвместими и отговарящи на изискванията на законодателството.

Enterprise Resource Planning системите набират все по-голяма популярност в цял свят и се утвърждават като задължителен инструмент за развитието на който и да е бизнес. Ако сме ви били полезни и искате да дадете тласък в растежа на компанията си, разгледайте възможностите на нашия мощен ERP софтуер – ERP Premier®, който е сред лидерите на българския пазар на системи за управление (СУПТО).

Трансформирайте бизнеса си!

Ние ще ви консултираме безплатно за правилното решение за вашия бизнес!

Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас!

Ще отговорим на всички въпроси, които ви възпрепятстват.

Искате да научите повече за ползите от ERP Premier за вашия бизнес?

Заедно ще обсъдим проблемите, пред които е изправен бизнесът ви, за да предложим оптимално решение според поставените цели и предвидения бюджет.

blank