Какво е ERP – заслужава ли си инвестицията?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on google
ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието) и представлява софтуер, който е способен да облекчи бизнес процесите и да даде решение на сложни проблеми свързани с управлението на компания.

Когато търсите „ERP“ в мрежата, малкото количество информация, което се появява, може да бъде изключително противоречиво и объркващо. Всеки уебсайт/фирма представя своето собствено разбиране за ERP, а едно внедряване на ERP може да варира значително от следващото. Тези различия подчертават гъвкавостта, която може да направи една ERP система изключително мощен бизнес инструмент.

За да разберем по-задълбочено как по-точно ERP софтуер може да извърши „пълна промяна“ с бизнеса ви, ще трябва първо да изясним какво точно представлява ERP системата и как работи. Ще направим кратко въведение в понятието ERP – Enterprise Resource Planning:

ERP е абревиатура от Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите в предприятието), но дори и пълното му име не хвърля достатъчно светлина върху това какво е ERP или какво прави. За целта трябва да подходим по-издалеч и да помислим за всички различни процеси, които са от съществено значение за управлението на бизнес, включително управление на инвентара и поръчките, счетоводство, човешки ресурси, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и други. Най-общо ERP софтуерът интегрира тези функции в една цялостна система, за да рационализира процесите и информацията в цялата организация. Всички данни са налични в реално време, което позволява на служителите да вземат по-бързи и по-информирани бизнес решения.

В основата на всяка ERP система стои споделена база данни, чиито функции се използват от различни бизнес единици. Това означава, че служителите в различни поделения (напр. счетоводство, склад, продажби) имат достъп до една и съща информация, обработена и представена за техните специфични нужди.

Вместо служителите да са принудени да поддържат отделни бази данни и електронни таблици, които трябва да бъдат ръчно обединени, за да генерират отчети, ERP решенията позволяват на персонала да изтегля отчети от една унифицирана система.

Едно от най-големите предимства на ERP системата е, че съхранява информация за всички процеси, като достъпът към нея е ограничен от система с права и роли между различните потребители. Това позволява пълен контрол над всички отдели и служители, пълна проследимост и история на действията. Служителите получават само и единствено необходимите за работата им функционалност и данни.

С това най-общо се покрива понятието ERP – Enterprise Resource Planning. Всички останали понятия, които бихте срещнали в интернет са в резултат на спецификата на отделните продукти.

Вероятно вече се питате „Колко струва една ERP система?“

Оценяването на ERP софтуера изисква пълна бизнес оценка. Цената варира значително в зависимост от размера на вашия бизнес, вашите специфични изисквания и обхвата на употреба. Също така зависи и от разположението на системата – локално или в облак. Всички тези фактори оказват влияние при изчисляването на крайните разходи за вашата софтуерна реализация:

  • Брой потребители
  • Специфични разработки и приложения
  • Сложност на бизнес процесите
  • Нужда от интеграция с предишни системи
  • Разположение на базата (локално или облачно)

Би било подвеждащо да се говори за точна цифра, тъй като тя варира в изключително широк диапазон и изисква подробен анализ на фирмените процеси.

В заключение, ERP системата е комплексно решение, което е създадено да облекчи и оптимизира работните процеси.

ERP системата е подходяща за малък, среден и голям бизнес или накратко – за всеки бизнес. Няма ограничение за географско разположение, брой служители, бранш и т.н.. Всяка фирма достига етап, в който организацията се усложнява дотолкова, че е необходим софтуер, за да се контролира случващото се. Също така с ERP система винаги ще имате спокойствието, че всички процеси са съвместими и отговарящи на изискванията на законодателството.

Enterprise Resource Planning системите набират все по-голяма популярност в цял свят и се утвърждават като задължителен инструмент за развитието на който и да е бизнес. Ако сме ви били полезни и искате да дадете тласък в растежа на компанията си, разгледайте възможностите на нашия мощен ERP софтуер – ERP Premier®, който е сред лидерите на българския пазар на системи за управление (СУПТО).

За нас

Съчетаваме хардуер със софтуер, за да предоставим  цялостно решение за бизнеса ви. Ние сме изцяло българска IT фирма с офис в гр. Пловдив. Именно това е основното ни предимство пред конкурентите в сектора. Предлагаме услуги от пълния технологичен цикъл на една фирма или предприятие – от структурно окабеляване до готови работни места с инсталиран софтуер и обучен персонал.

Последвайте ни

Тагове